MMR: Analýza nájemného v České republice

22. 03. 2021

Dokument obsahuje model tržního nájemného sestavený na datech o transakčních cenách nemovitostí. Model je založen na rozdílném vztahu mezi transakční cenou bytů a tržní výší nájmu v jednotlivých územích. Model pokrývá celou Českou republiku vyjma 4 vojenských újezdů v měřítku 389 území obcí s pověřeným úřadem.

Výsledné modelované tržní nájemné je vypočteno jako průměr, medián a první tři decily a je prezentováno v podobě map pro porovnání regionálních odlišností, v grafech srovnávajících modelovanou distribuci výše nájemného včetně srovnání s daty o výších nájmů podle realitních portálů. Výsledky jsou rovněž prezentovány v tabulkové příloze. Nejvyšší nájmy jsou v největších českých městech a jejich aglomeračním zázemí.

Nejvyšší průměrné modelované nájemné je v Praze s 266 Kč za metr čtvereční. Specifickým územím jsou Karlovarský a Ústecký kraj, kde je nájemné ve vztahu k transakčním cenám nemovitostí relativně vysoké. Totéž v menší míře platí i pro vnitřní periferie republiky, obvykle na hranicích jednotlivých krajů. Nejnižší průměrné modelované nájemné se pohybuje mezi 73 a 100 Kč za metr čtvereční, obvykle v hraničních oblastech České republiky.

Nabídkové ceny nájmů z webových portálů

Přehled všech nabídek je v podobě heat mapy zobrazen na mapě níže. Z mapy je patrné, že největší počet nabídek bytů k pronájmu je zaznamenán v regionálních centrech, tedy hlavním městě a krajských městech. Naopak velmi malý počet nabídek je v oblastech venkovských vnitřních periferií, jako jsou hranice Plzeňského a Jihočeského kraje a kraje Vysočina.

(zdroj: Webové stránky Ministerstva pro místní rozvoj ČR)

Zpět na výpis