Asociace nájemního bydlení představuje Etický kodex nájemního bydlení

23. 11. 2021

Praha, 23. 11. 2021 – Asociace nájemního bydlení představila Etický kodex nájemního bydlení. Asociace, jež sdružuje největší poskytovatele těchto služeb v České republice, kodex zveřejnila po roce své existence. Strategickým cílem dokumentu jsou férové podmínky obou stran nájemního vztahu.  

„Náš Etický kodex konkrétně pojmenovává pravidla, ke kterým se automaticky zavazují všichni naši členové. Je to souhrn zásad férového chování často nad rámec současných zákonů,“ představil Etický kodex Vítězslav Vala, prezident Asociace nájemního bydlení. „Dlouhodobě věříme, že nájem je vhodná volba bydlení pro široké vrstvy obyvatel České republiky. Obzvlášť v současné kritické době. Je tedy nesmírně důležité jít naproti dlouhodobým závazkům stanovením takových pravidel, které tento svazek pomohou utužit. V západních zemích je to běžná věc a my jsme rádi, že můžeme i v České republice jít příkladem,“ uvádí Petr Mácha, člen prezidia Asociace nájemního bydlení a generální ředitel CPI BYTY.

Asociace Etický kodex představila v úterý 23. 11. 2021 na setkání u kulatého stolu „Budoucnost dostupného bydlení“ zástupcům politických stran a zástupcům Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva práce a sociálních věcí. Spolu s Etickým kodexem byly hlavními tématy setkání: dostupné a sociální bydlení v ČR, povolební vývoj v oblasti dostupného bydlení, nájemní bydlení v době rekordních cen nemovitostí, etika nájemního bydlení a cenové mapy nájemního bydlení.

Etický kodex Asociace nájemního bydlení obsahuje řadu závazků nad rámec současné legislativy pro pronajímatele i pro nájemce. „Smyslem kodexu je jednoduše popsat fáze nájemního vztahu a toho, co je etické z obou stran – pronajímatele i nájemníka. Fáze nájemního vztahu: hledání/nabízení bytu, prohlídka, podpis smlouvy, užívání bytu, vyúčtování, ukončení nájemního vztahu nebo předání bytu. Tento způsob považujeme za velmi praktický, protože prostě říká, co je v procesu nájemního vztahu správné a je to svým způsobem checklist správného chování,“ uzavírá k obsahu kodexu Jan Rafaj, člen prezidia Asociace a generální ředitel společnosti Heimstaden Czech. Úplné znění Etického kodexu je k dispozici zde.

O Asociaci nájemního bydlení:

Asociace sdružuje od roku 2020 deset významných majitelů rezidenčních bytů v České republice, kteří vlastní více než 57 000 nájemních bytů po celé republice. Jejím hlavním cílem je podpora rozvoje kvalitního nájemního bydlení v ČR a sdílení zkušeností členů s odbornou i laickou veřejností. Stejně tak má za cíl přispívat k edukaci a šíření etických principů v rámci oblasti nájemního bydlení a pomocí případových studií a výzkumů otevírat diskusi napříč obory i spektry.

www.asociacenajemnihobydleni.cz

Kontakt pro média:

Roman Frkous, +420 777 352 352, roman.frkous@asociacenajemnihobydleni.cz 

Jáchym Vrecion, +420 731 666 974, jachym.vrecion@amic.cz

Zpět na výpis