Jednání Asociace nájemního bydlení s ministryní pro místní rozvoj v Havířově: Česko nutně potřebuje hodnotovou mapu výše nájmů

10. 06. 2021

Kvalitní a pravidelně aktualizovaná hodnotová mapa nájmů je jedním ze zásadních klíčů k dalšímu rozvoji dostupného nájemního bydlení v České republice. Na dnešním jednání v Havířově se na tom jednoznačně shodli ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová, předseda Sdružení nájemníků České republiky /SON/ Milan Taraba a členové prezidia Asociace nájemního bydlení /ANB/. Společně podpořili ministerstvo pro místní rozvoj ve snaze spustit celý systém co nejdříve.

“Hodnotová mapa nájemního bydlení bude odrážet reálnou výši nájmů na různých místech České republiky. Určí tak jasnou hranici pro to, co je nájem tržní, dostupný anebo sociální a pomůže všem klíčovým aktérům, tedy státu, obcím i pronajímatelům. Aktuálně o mapě jednáme s ministerstvem financí a Českým statistickým úřadem. Pevně věřím, že ještě letos celý projekt spustíme,” řekla v Havířově ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Podporu jí vyjádřili zástupci ANB i předseda SON. “Bydlení v Česku musí být dostupné. Dostupné všem sociálním skupinám včetně například seniorů, kteří zůstali sami, nebo matek samoživitelek. A nájemní bydlení je jednou z důležitých cest. Hodnotová mapa dá trhu jasná pravidla a pomůže rozjet návazné podpůrné sociální programy,” shrnuje za SON jeho předseda Milan Taraba.

Jan Rafaj, viceprezident ANB a generální ředitel největšího českého pronajímatele společnosti Heimstaden, dodává: “O zásadní potřebě takového nástroje na trhu s nájemním bydlením mluvíme se zástupci ministerstva pro místní rozvoj i ministerstva financí od vzniku Asociace nájemního bydlení loni na jaře. Stejně tak o potřebě jasných pravidel, komu bude tzv. dostupné bydlení určeno a podle jakých pravidel. Naše asociace i naše společnost je jednoznačným podporovatelem dlouhodobého a udržitelného rozvoje nájemního bydlení v České republice a funkční hodnotová mapa nájmů je skvělým odrazovým můstkem.”

V rámci jednání s ANB navštívila ministryně konkrétní lokality v Karviné a Havířově, kde je provozováno nájemní bydlení i bydlení sociální s asistencí neziskových organizací. Na toto téma hovořila s majiteli bytů a primátory obou měst. Asociace nájemního bydlení vznikla loni v dubnu. Aktuálně sdružuje osm významných poskytovatelů nájemního bydlení v Česku, kteří vlastní téměř 60 tisíc bytů. Jejím hlavním cílem je podpora rozvoje kvalitního nájemního bydlení v České republice a sdílení zkušeností členů s odbornou i laickou veřejností. Stejně tak má za cíl přispívat k edukaci a šíření etických principů v rámci oblasti nájemního bydlení a pomocí případových studií a výzkumů otevírat diskusi napříč obory.

Zpět na výpis