Koloběh bydlení: Nadbytečný prostor i nedostatek sil klíčovými pojmy v bydlení seniorů

28. 10. 2021

Podle výzkumu agentury STEM/MARK z roku 2020, který se zaměřil na bydlení postarších osob, bydlí dvě třetiny dotázaných ve vlastním bydlení o třech až čtyřech pokojích. Nadbytečná plocha v bytě vzniká v řadě případů odchodem dětí z domova, což uvedla více než polovina seniorů. Šestina z nich by přitom své bydlení ráda vyměnila za menší. 

Peníze hrají ve způsobu bydlení hlavní roli a jinak tomu není ani v případě seniorů, devět z deseti dotázaných uvedlo peníze jako zásadní faktor. Jen o něco menší množství uvedlo jako další zásadní faktor nedostatek sil, který jim připomíná potřebu změny bydlení. Tu považuje za traumatizující necelých devadesát procent, čtvrtina dotázaných seniorů by ale přesto chtěla v budoucnu žít v penzionu či domě s pečovatelskou službou. 

Zpět na výpis