Koloběh bydlení: Vliv založení rodiny na bydlení mladých rodin

27. 09. 2021

Až čtvrtina rodin žije v pronajatých bytech. Ukazuje to výzkum agentury STEM/MARK z roku 2020, který se zaměřil na způsob bydlení mladých rodin. Založení rodiny je při rozhodování se o bydlení významným faktorem pro osm z deseti dotázaných, více než polovina z nich přitom uvedla, že bytová situace pro ně měla významný vliv na pořízení dítěte či že se po založení rodiny rozhodli pro prostornější bydlení. 

Bydlení v podnájmu je stále velmi populárním prvním krokem na cestě k osamostatnění, což ve výzkumu potvrdilo více než devět z deseti dotázaných. Bydlet ve vlastním by přitom chtěla necelá třetina ze zkoumaných rodin. Tři čtvrtě dotázaných vidí za zvyšujícími se cenami bytů jejich nedostatek na trhu. Během pandemie dokonce o změně bydlení přemýšlela téměř čtvrtina dotázaných. 

Zpět na výpis