Odečty tepla každý měsíc? Nájemníci zaslali poslancům dopis o novele zákona

02. 09. 2022

Napsali o nás: idnes.cz


Zástupci pronajímatelů bytů a nájemníků společně žádají o úpravu a odklad účinnosti novely zákona, který nařizuje vlastníkům nemovitostí či SVJ v bytových domech pravidelné poskytování informací z dálkových odečtů tepla a teplé vody podle směrnice EU.

Návrh zákona, díky němuž by měli lidé dostávat informace o spotřebě alespoň jednou za měsíc, v červenci prošel ve Sněmovně prvním čtením. Zákon prozatím počítá s účinností od 1. ledna 2023.

„V době zdražování energií je tento zákon pro naše občany obzvlášť důležitý. Všichni, kteří odebírají centrálně připravované teplo a teplou vodu, budou ze zákona informováni přesně, spolehlivě a jasně o aktuální spotřebě, pokud mají dálkově odečitatelná měřidla nebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění,“ uvádí ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš. Pravidelné informace o spotřebě mají vést k vyšším úsporám jednotlivých domácností.

Pozor na detaily

Zástupci vlastníků nemovitostí a nájemníků v úterý před jednáními výborů zaslali poslancům dopis, v němž upozorňují na detaily, které ze zákona vyplývají a apelují na změnu. „Neodmítáme návrh zákona jako takový, ten s ohledem na dosažení energetických a klimatických cílů podporujeme. V zásadě se nám jedná o dva stěžejní body,“ uvádí Asociace nájemního bydlení.

V dopise poslancům apelují na odklad účinnosti zákona a také na upřesnění pojmu měřič s dálkovým odečtem. „Definice dálkového odečtu nebyla nikde přesně daná,“ upozorňuje Karina Vališová ze společnosti Heimstaden, která je největším soukromým poskytovatelem nájemního bydlení v Česku.

Jak dodává, do aktuální definice dálkového odečtu dnes spadají i měřidla, která jsou sice odečitatelná bez nutnosti vstupu do bytu, ale „postaru“, to znamená pochůzkami po domu či při průjezdu auta kolem domů.

Jinými slovy, v případě aktuální podoby zákona by musela pověřená osoba každý měsíc projít celý dům s „tabletem“, případně se postavit před dům a stáhnout si údaje z jednotlivých bytů, což by bylo spojeno s nemalými náklady navíc.

„Dnes probíhá vyúčtování jednou za rok. V České republice má každý byt v průměru 3,5 radiátoru a zhruba 1,5 vodoměru, celkem jde tedy o pět zařízení. A náklad na odečet a následné vyúčtování činí zhruba 50 korun na jedno měřidlo, celkem tak jde o částku 250 korun za rok,“ vysvětluje Vališová. Ta zároveň upozorňuje, že na každoměsíční „pochůzky“ by kvůli stahování spotřeby z jednotlivých bytů bylo také třeba vyčlenit více lidí.

Odložení účinnosti o rok

Vlastníci i nájemníci poslancům doporučují schválit návrh poslance Jiřího Havránka (ODS), který vznikl ve spolupráci s ministerstvem pro místní rozvoj. V návrhu je změněna definice dálkově odečitatelného měřidla. Mělo by jít o moderní zařízení na skutečně dálkové odečty, kdy by nebylo třeba „obíhat“ jednotlivé domy.

Asociace nájemního bydlení také požaduje odložení účinnosti povinnosti měsíčního informování o spotřebě o rok, tedy od 1. ledna 2024. „Odložením o rok se získá prostor pro řádnou realizaci toho, k čemu novela směřovala, což všichni podporujeme, ale nebylo by to na úkor peněženek lidí,“ řekla Vališová

Ministerstvo pro místní rozvoj poznámky zástupců nájemníků a vlastníků vnímá. „MMR rozhodně bere v úvahu tyto připomínky, neboť se týkají finančních dopadů na občany spojené s měsíčním informováním o spotřebě,“ uvádí Veronika Hešíková, tiskový mluvčí Ministerstva pro místní rozvoj.

Posun účinnosti zákona však resort nepovažuje za nezbytný. „Transponovaná směrnice byla přijata již v prosinci 2018, první návrh transpoziční novely zákona byl předložen do meziresortního připomínkového řízení v prosinci 2020, v říjnu 2021 byl návrh předložen vládě. Úpravou vymezení dálkově odečitatelného měřidla se navíc okruh subjektů, jimž se stanoví povinnost měsíčního informování o spotřebě, zúží o ty, pro něž by tato povinnost představovala nejvyšší náklady,“ uvádí Hešíková.

„Navíc podle transponované směrnice se mají informace o spotřebě v domech s instalovanými dálkově odečitatelnými měřidly nebo zařízeními pro rozdělování nákladů na vytápění poskytovat měsíčně již od 1. 1. 2022,“ upozorňuje Hešíková. Jak však dodává, konečné rozhodnutí je však na Poslanecké sněmovně.

Povinnost dálkových odečtů

Od 1. 1. 2022 již není možné nově instalovat v bytových domech přístroje, které umožňují pouze vizuální odečet. Týká se to indikátorů vytápění, měřiče tepla a vodoměrů na teplou vodu. Stávající zařízení je nutné vyměnit do začátku roku 2027. Měřidlo musí být nastaveno na dálkový odečet minimálně v měsíčním intervalu.

Zpět na výpis