Asociace jednala s poslanci o nové legislativě, cenových mapách, energiích i pravidelných odečtech

09. 06. 2022

Členové prezidia Asociace nájemního bydlení (ANB) jednali v úterý 7. června na půdě Podvýboru pro bytovou politiku a výstavbu se členy výboru, zástupci OSMD, SON, SČMBD a zástupci Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva financí o aktuální situaci na trhu s bydlením. Hlavními body byla akutní potřeba tzv. cenové mapy nájmů, stanovení základních definic dostupného a sociálního bydlení nebo růst cen energií. Účastníci se shodli, že nájemní bydlení je dnes nejlepším řešením dostupného bydlení a je třeba mu pomoci vymahatelností práva, úpravou legislativy například v podobě možnosti odpočtu DPH ze stavby či kvalitním novým stavebním zákonem. Velkým tématem byly také problémy spojené s návrhem MMR na pravidelné měsíční odečty energií a navazujícím informování nájemců bytů o spotřebě. Ministerstvo pro místní rozvoj na jednání také představilo koncept zákona o podpoře bydlení, který by měl nahradit zákon o dostupném bydlení připravovaný minulou vládou. V této souvislosti bude ANB uvažovat o oficiální žádosti pro pana ministra Bartoše, aby se stala členem pracovní skupiny, která tento zákon připravuje. Asociace je přesvědčena, že praktické zkušenosti jejích členů z trhu mohou zásadně s tvorbou této velmi důležité normy pomoci. ANB aktivitu kulatého stolu, který na půdě Poslanecké sněmovny PČR inicioval předseda Podvýboru pro bytovou politiku a výstavbu Jiří Havránek (ODS), velmi vítá. S ostatními přítomnými odborníky na problematiku bydlení se shodla na opakování těchto setkání s frekvencí 3x-4x ročně. Na jednání rovněž ANB obdržela oficiální žádost Svazu českých a moravských bytových družstev o připojení SČMBD ke Grémiu o bydlení ministra pro místní rozvoj.

Zpět na výpis