Prezidium

Prezidium je ústředním rozhodovacím orgánem Asociace, v jehož čele stojí prezident. Členové prezidia jsou voleni z členů Asociace tak, aby každý pronajímatel měl v subjektu potřebné zastoupení.

Členové prezidia

Ing. Vítězslav Vala

Ing. Vítězslav Vala

Mgr. Jan Rafaj, MBA

Mgr. Jan Rafaj, MBA

Bc. Tomáš Kašpar, MBA

Bc. Tomáš Kašpar, MBA

Mgr. Martin Gillar, MBA

Mgr. Martin Gillar, MBA

MUDr. Jakub Vysocký, MBA

MUDr. Jakub Vysocký, MBA

Mgr. Aleš Gongol

Mgr. Aleš Gongol

Stanislav Kubáček

Stanislav Kubáček

Členové Asociace nájemního bydlení