O Asociaci nájemního bydlení

Asociace sdružuje od roku 2020 jedenáct významných majitelů rezidenčních bytů v České republice, kteří vlastní více než 55 000 nájemních bytů po celé republice. Jejím hlavním cílem je podpora rozvoje kvalitního nájemního bydlení v ČR a sdílení zkušeností členů s odbornou i laickou veřejností. Stejně tak má za cíl přispívat k edukaci a šíření etických principů v rámci oblasti nájemního bydlení a pomocí případových studií a výzkumů otevírat diskusi napříč obory i spektry.

Požádat o členství Prezidium a členové Etický kodex Grémium

Výhody členství v Asociaci

Řádným členem Asociace se může stát fyzická nebo právnická osoba starší 18 let mající trvalý pobyt nebo místo podnikání v České republice, či právnická osoba se sídlem v České republice, se zároveň prokazatelným zájmem o rozvoj dlouhodobého nájemního bydlení v České republice. V případě zájmu kontaktujte osobu uvedenou v kontaktech.

Podpora nájemního bydlení

Společná komunikace

Vzdělávání a akce

Etický kodex nájemního bydlení

Etický kodex nájemního bydlení

Etický kodex Asociace nájemního bydlení

Grémium pro rozvoj nájemního bydlení

Grémium pro rozvoj nájemního bydlení je platforma složená ze zástupců Ministerstva pro místní rozvoj, majitelů bytů (Asociace nájemního bydlení – ANB, Občanského sdružení majitelů domů – OSMD) a nájemníků (Sdružení nájemníků ČR). Hlavním cílem Tripartity nájemního bydlení je hledat správný přístup k rozvoji nájemního bydlení, společně reagovat na aktuální výzvy dnešní doby a řešit aktuální otázky spojené s nájemním bydlení z pohledů nájemníků, státu a vlastníků bytů.