O Asociaci nájemního bydlení

Asociace sdružuje od roku 2020 osm významných majitelů rezidenčních bytů v České republice, kteří vlastní více než 55 000 nájemních bytů po celé republice. Jejím hlavním cílem je podpora rozvoje kvalitního nájemního bydlení v ČR a sdílení zkušeností členů s odbornou i laickou veřejností. Stejně tak má za cíl přispívat k edukaci a šíření etických principů v rámci oblasti nájemního bydlení a pomocí případových studií a výzkumů otevírat diskusi napříč obory i spektry.

Požádat o členství Prezidium a členové

Výhody členství v Asociaci

Řádným členem Asociace se může stát fyzická nebo právnická osoba starší 18 let mající trvalý pobyt nebo místo podnikání v České republice, či právnická osoba se sídlem v České republice, se zároveň prokazatelným zájmem o rozvoj dlouhodobého nájemního bydlení v České republice. V případě zájmu kontaktujte osobu uvedenou v kontaktech.

Podpora nájemního bydlení

Společná komunikace

Vzdělávání a akce

Tripartita

Tripartita nájemního bydlení je platforma složená ze zástupců Ministerstva pro místní rozvoj, majitelů bytů (Asociace nájemního bydlení – ANB, Občanského sdružení majitelů domů – OSMD) a nájemníků (Sdružení nájemníků ČR). Hlavním cílem Tripartity nájemního bydlení je hledat správný přístup k rozvoji nájemního bydlení, společně reagovat na aktuální výzvy dnešní doby a řešit aktuální otázky spojené s nájemním bydlení z pohledů nájemníků, státu a vlastníků bytů.