Grémium ministra k dostupnosti bydlení

25. 02. 2024

V pondělí 19.2.2024 se viceprezident Asociace nájemního bydlení Jakub Vysocký zúčastnil Grémia ministra pro místní rozvoj k bydlení. Mimo zástupců ANB ministerstvo na relativně široké fórum přizvalo i OSMD, Sdružení nájemníků, Asociaci developerů, Družstevní asociaci, Asociaci nájemních kanceláří, Českou spořitelnu – platforma k bydlení, Evropskou a investiční banku, ČNB, Sociologický ústav Akademie věd, Státní fond pro podporu investic, Státní fond životního prostředí a Agenturu pro sociální začleňování. MMR prezentovalo studii „Struktura neobydlených bytů v ČR“ a navazující analýzu využití neobydlených bytů v zahraničí a možnosti využití podobných nástrojů u nás, dále pak výsledky studie k obecnímu bydlení, ve které se jednotlivé obce vyjadřovaly ke stavu svého bytového fondu, ke svým plánům a motivacím a Zákon o podpoře v bydlení. Každý z účastníků měl bohužel pouze 3 minuty na prezentaci svých stanovisek. ANB se tak vyjádřila pouze k těm nejzásadnějším bodům.

Prezentovaná stanoviska ANB ke zlepšení dostupnosti bydlení v ČR:

  • Dostupnost bydlení nezvýší zavádění regulací, např. MMR navrhovaný zákaz řetězení nájemních smluv. Prosazujeme zachování smluvní volnosti ve smyslu dohody pronajímatel – nájemník.
  • ANB vyjádřila nutnost konstruktivního řešení otázky neplatičů. Vyjádřili jsme nesouhlas se stanoviskem, že neplatiči nejsou problémem a vyjádřili jsme pochyby o metodice ke studii MMR prezentované v médiích, že v ČR se eviduje pouze 0,3 % neplatičů nájemného. MMR v tomto bodě reagovalo souhlasně na vyšší číslo s tím, že účastníkům grémia zpřístupní metodiku výpočtů a je otevřeno diskusi k úpravě této metodiky.
  • ANB vyjádřila apel na nutnost funkčního stavebního zákona, který pomůže reálně rozhýbat procesy výstavby, povolovací procesy apod.
  • ANB apelovala na nutnost existence funkční možnosti, jak neplatícího nájemníka z bytu vystěhovat v reálném čase rychleji než v řádu let, jako je tomu nyní a znovu MMR připomenula, že návrhy od ANB v paragrafovaním znění na úpravu nájemních vztahů již ministerstvo má.
  • ANB prezentovala ústy viceprezidenta Jakuba Vysockého další dílčí návrh, jak pohnout s dostupností bydlení v ČR správným směrem. Spočíval v nastavení funkčních a prostavebních investičních modelů, veřejné podpory spolupráce a začleňování obcí do developerských projektů dostupného bydlení. Asociace dala k zamyšlení možnost daňových a dalších pobídek ze strany státu a obcí.
  • Podle ANB by dostupnosti bydlení by mohla napomoci také podpora regionů v oblastech školství, infrastruktury, zdravotnictví a nezaměstnanosti, větší péče o městské byty – efektivní pronájmy, technický stav apod. a samozřejmě úprava stávajících právních předpisů.
Zpět na výpis