Rok 2024 očima analytika Asociace nájemního bydlení Stanislava Kubáčka

26. 01. 2024

Rok 2023 následoval po turbulentním období roku 2022, který byl charakterizován válkou na Ukrajině, vysokou inflací, a začátkem energetické krize. Tyto události měly značný dopad na český bytový trh, vedoucí ke stagnaci a finančním výzvám jak pro developery, tak pro potenciální kupce. Vysoké úrokové sazby způsobily, že developeři odložili nové projekty a pro jednotlivce bylo obtížné získat hypotéku na nákup nového bytu.

Ke konci roku 2023 však centrální banky, včetně České národní banky, naznačily, že začnou snižovat úrokové sazby, což poukazuje na možný pokles hypotečních sazeb v roce 2024. Tento krok byl reakcí na úspěšný boj s inflací, což dává naději na oživení trhu. Hypoteční sazby, ačkoli neklesnou ihned na předkrizové úrovně, mohou postupně klesat, což umožní jednotlivcům půjčit si více peněz za stejný plat, čímž se zvýší dostupnost bydlení.

Přestože ceny bytů buď stagnovaly nebo mírně klesaly, příjmy domácností se během posledních dvou let zvýšily, což vedlo k tomu, že bydlení se stalo relativně dostupnějším. Tento trend, spolu s očekávaným snižováním úrokových sazeb a hypoték, může nastartovat trh.

Vzhledem k tomu, že developeři v reakci na vysoké náklady a nejistotu trhu odložili spouštění nových projektů, nemá mnoho z nich co nabídnout. Tento nedostatek nabídky, spolu s očekávaným zvýšením poptávky, může vést k nárůstu cen nemovitostí v roce 2024.

Dalším klíčovým fenoménem je posun v poptávce od vlastnického bydlení k nájemnímu. Zvýšení cen bytů a hypotečních sazeb přimělo mnoho lidí hledat alternativy v nájemním bydlení. To vedlo k výraznému nárůstu nájemního trhu, zejména v Praze, kde bylo rozestavěno několik nových projektů zaměřených výhradně na nájemní bydlení. Tento trend naznačuje, že nájemní bydlení může nabídnout větší flexibilitu a jistotu, zejména v situacích, kdy se životní nebo profesní okolnosti rychle mění.

Nájemné v posledních dvou letech stoupalo kvůli přelivu poptávky z vlastnického bydlení do nájemního. Nicméně očekává se, že nájemné neporoste výrazně dál, ale nebude ani klesat, protože nabídka nájemních bytů je stále omezená a počet bytů celkově během inflační krize nepřibyl.

Historicky nebylo nájemní bydlení v Česku moc populární, ale s rostoucím počtem profesionálně spravovaných nájemních projektů se může tento trend změnit. Tyto projekty nabízejí stabilní a dlouhodobé bydlení s řadou služeb, což může zlepšit pověst nájemního bydlení a přesvědčit více lidí o jeho výhodách.

V roce 2024 tedy můžeme očekávat, že český bytový trh bude svědkem postupného oživení, i když nejistoty přetrvávají. Trh bude reagovat na snižování úrokových sazeb, rostoucí příjmy domácností a změny v poptávce mezi vlastnickým a nájemním bydlením. Tato dynamika přináší jak příležitosti, tak výzvy pro developery, kupce i nájemníky, a bude zásadně ovlivňovat rozhodování na trhu v nadcházejícím roce.

Zpět na výpis