Co je Asociace nájemního bydlení?

Asociace sdružuje od roku 2020 jedenáct významných majitelů rezidenčních bytů v České republice, kteří vlastní až 60 000 nájemních bytů po celé republice. Jejím hlavním cílem je podpora rozvoje kvalitního nájemního bydlení v ČR a sdílení zkušeností členů s odbornou i laickou veřejností. Stejně tak má za cíl přispívat k edukaci a šíření etických principů v rámci oblasti nájemního bydlení a pomocí případových studií a výzkumů otevírat diskusi napříč obory i spektry.

O asociaci Pro členy