Asociace nájemního bydlení se stala členem ARTAV

17. 07. 2023

Asociace nájemního bydlení (ANB) se stala počínaje dnem 1.7.2023 členem Asociace rozúčtovatelů nákladů (ARTAV) na teplo a vodu. „Rozúčtování nákladů na teplo a vodu řeší prakticky každý člen ANB. Vstup do ARTAV je logickým vyústěním naší snahy poskytovat členům ty nejčerstvější informace a ještě lépe zastupovat jejich zájmy,“ komentuje vstup prezident ANB Vítězslav Vala.

Souběžně se vstupem do ARTAV se ANB zavázala dodržovat etický kodex rozúčtovatelů tepla a vody. Jedná se především o závazek neznevýhodňovat při vyúčtování jakýmkoliv způsobem třetí osoby, v případě nájemního bydlení především nájemníky. „I když naši členové musejí dodržovat Etický kodex nájemního bydlení, který sám o sobě klade velký důraz na dodržování mravních principů, vstup do ARTAV naši snahu o fair play ještě posiluje,“ vysvětluje závazek Vítězslav Vala. Od členství v ARTAV zástupci ANB očekávají především zlepšený expertní pohled a také případní poradenství v oblasti rozúčtování tepla a vody. „Například se blíží datum 1.1.2024, kdy začne například platit povinnosti tzv. dálkových odečtů energií. Toto téma bude ve druhé polovině roku jistě velmi rezonovat nejen v odborných kruzích. Věříme, že náš vstup do ARTAV pomůže všem našim členům dobře nastavit všechny nové procesy, kterou změna přináší,“ upozorňuje na konkrétní téma Vítězslav Vala. Asociace nájemního bydlení je připravena aktivně se zapojit i do oborové a legislativní diskuse na téma rozúčtování tepla a vody, a to především pohledem pronajímatele bytů.

Zpět na výpis