Nájemní vztah se digitalizuje. Elektronický podpis nabízí již polovina pronajímatelů

21. 03. 2024

Tisková zpráva:


Polovina velkých pronajímatelů již nabízí možnost elektronického podpisu k uzavření nájemní smlouvy. Necelých 38 % z nich tuto možnost zvažuje. Ukázalo to dotazníkové šetření mezi členy Asociace nájemního bydlení. „V digitalizaci nájemního vztahu vidíme budoucnost. Ocenili bychom, kdyby nás v této oblasti stát více podporoval a pomohl zdokonalit legislativu,” říká člen prezidia Asociace nájemního bydlení Jan Rafaj.

Digitalizace jako nástroj pro rychlejší komunikaci i ochranu přírody

Hlavním důvodem k digitalizaci nájemního vztahu je pro velké institucionální pronajímatele v Česku především časová úspora následovaná snahou o větší komfort pro své zákazníky. „Digitalizace nájemního vztahu šetří čas i náklady na obou stranách a je šetrnější k přírodě. Lidově řečeno je to několik much jednou ranou,” komentuje výhody digitalizace Jan Rafaj.

Hlavní motivace institucionálních pronajímatelů k digitalizaci nájemního vztahu (institucionální pronajímatelé)

Od prosince 2023 zavedla možnost digitálního podpisu nájemních dokumentů společnost Heimstaden. Cílem digitalizace je, aby většina komunikace postupně probíhala pouze v bezpapírové podobě a on-line. Obě strany dokument mohou podepsat prostřednictvím bankovní identity Bank ID. Tu může používat každý, kdo má účet a využívá internetové bankovnictví. Tímto krokem chce Heimstaden šetřit nejen čas svých nájemců, ale minimalizací papírové komunikace také životní prostředí. „Úspora času na obou stranách je jasná. Ale i příznivý dopad na přírodu není zanedbatelný. Spočítali jsme, že tímto krokem ušetříme zhruba půl milionu listů papíru, což představuje asi 48 vzrostlých stromů a společná uhlíková stopa nás a nájemníků klesne ročně o 9 tun CO2,” říká mluvčí Heimstadenu Kateřina Piechowicz. Kromě toho společnost využívá také webový portál a mobilní aplikaci Můj domov. Jako nejefektivnější označují institucionální pronajímatelé komunikaci elektronickou (50 %) následovanou telefonickou komunikací (25 %) a osobní (25 %). Zhruba polovina z nich nabízí na internetu svým nájemníkům zákaznické účty, ve kterých mají všechny potřebné dokumenty a vyúčtování. Míru podpory státu v oblasti digitalizace nájemního vztahu nehodnotí institucionální pronajímatelé příliš dobře. Pokud by podporu státu měli oznámkovat jako ve škole, dostal by stát průměrně známku 3,75, tedy „za čtyři”.

Digitalizovat začínají i drobní majitelé investičních bytů

Podobné dotazníkové šetření jako mezi členy ANB zrealizovala asociace i mezi několika stovkami členů Platformy individuálních pronajímatelů investičních bytů. Výsledky ukázaly, že drobní majitelé investičních bytů zatím elektronické podpisy nájemních dokumentů nepoužívají, ale i tato skupina se o digitalizaci především v komunikaci se svými nájemníky snaží. Nejoblíbenější metodou, jak drobní pronajímatelé bytů komunikují se svými nájemníky, je stále telefonování. To využívá až 92,3 % drobných pronajímatelů. Více než padesát procent pak v běžné komunikaci uznává za regulérní komunikační způsob platformy typu WhatsApp či Messenger. Necelých osm procent je příznivcem staré školy a stále se drží osobního kontaktu s nájemníky.

Jaký typ komunikace s nájemníkem považujete za nejefektivnější?

V případě, že však dochází k zahájení nebo ukončení nájemního vztahu, zde drobní pronajímatelé vyžadují mít originál písemně (více než 46 %). Zhruba třetině drobných pronajímatelů stačí k ukončení podepsaný a naskenovaný dokument poslaný e-mailem. Ověřený podpis na dokumentu pak vyžaduje jen necelých 8 % dotázaných. Drtivá většina dotázaných drobných pronajímatelů by přivítala, kdyby do budoucna byla cestou, jak podepisovat nájemní smlouvy a další nájemní dokumenty, například právě BANK ID. Stejně jako u institucionálních pronajímatelů by hlavní motivací zavedení elektronického podpisu nájemních dokumentů byla časová úspora.

Jaká by pro vás byla motivace větší digitalizace nájemního vztahu či při komunikaci kolem něj? (drobní pronajímatelé)

I drobní pronajímatelé bytů jsou vůči podpoře státu pro digitalizaci nájemního vztahu kritičtí. Dokonce tak, že průměrně tuto aktivitu státu oznámkovali školní známkou 5, tedy nedostatečnou. „Ukazuje se, že ať malí nebo velcí pronajímatelé chtějí nájemní vztah digitalizovat, ale chtějí, aby jim stát více pomohl, aby vytvořil lepší podmínky pro tuto jejich snahu. Zatím se digitalizace tak nějak posunuje samospádem, jak se vyvíjejí technologie, než že by ji stát vyloženě podporoval. Budeme rádi, když se o tom budeme moci začít bavit s partnery na vládní úrovni,” uzavírá člen prezidia Jan Rafaj.

Zpět na výpis