Stanovisko ANB k článku na Seznam zprávách ze dne 22.4. a 24.5.2024

24. 05. 2024

Jako profesní organizace sdružující velké pronajímatele bytů považujeme zkratku „velký pronajímatel = byznys s chudobou“ za velmi nebezpečnou a neférovou. Zastupujeme zájmy více jak 20 velkých pronajímatelů, kteří spravují kolem 60 tisíc bytů a byznys ani jednoho z nich rozhodně není založen ani podepřen systémem českých sociálních dávek. Všichni naši členové dodržují náš etický kodex (https://www.asociacenajemnihobydleni.cz/wp-content/uploads/2021/11/Eticky-kodex-najemniho-bydleni-2021.pdf), ve kterém se mimo jiné píše, že uzavírané smlouvy jsou oboustranně výhodné a vyrovnané, že nájemné odpovídá stavu bytu, lokalitě a tržním podmínkám nebo také, že pronajímatel v rámci svých možností pomáhá lidem s nízkým příjmem. O tom, že nájemníci vůbec pobírají dávky na bydlení, většinou pronajímatelé nevědí a ani vědět nemohou. Systém dávek na bydlení v Česku funguje, dále se rozvíjí, velcí pronajímatelé jsou jeho nedílnou součástí a rozhodně jej nezneužívají. Mediální snahu o stigmatizace pronajímatelů bytů, kteří pronajímají byty lidem pobírajícím příspěvek na bydlení, případně jsou jim ve vzdělávací a osvětové rovině nápomocni s informacemi, kde a jakým způsobem o tento příspěvek zažádat, považujeme za společensky velmi nebezpečnou. Ve svém důsledku může vést k tomu, že se objem příspěvků na bydlení pro lidi, kteří ho potřebují, bude snižovat. Současná vláda, ale i vlády minulé k vyššímu využívání příspěvku na bydlení vyzývaly. V době rychlého nárustu cen energií dokonce považovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí příspěvek na bydlení za prioritní nástroj řešení energetické krize a snahu o osvětu velmi kladně přijímal i neziskový sektor. O to více nepochopitelný je současný mediální lynč pronajímatelů bytů, kteří ani nevědí, jestli jejich nájemník příspěvek na bydlení pobírá či nikoliv. Asociace nájemního bydlení považuje oba uveřejněné články za silně zavádějící, nepravdivé a porušující základní pravidla novinářské etiky.

Zpět na výpis