V Česku je 2,4 % neplatičů nájemného, ANB zavádí pravidelný monitoring

28. 05. 2024

V Česku bylo v prvním čtvrtletí roku 2024 2,4 % neplatičů nájemného. Vyplývá to z analýzy Asociace nájemního bydlení. „Rozhodli jsme se zavést pravidelný kvartální monitoring počtu neplatičů, protože tato statistika tady chybí a ve veřejném prostoru se pak pohybuje mnoho chybných čísel, která nemají s relevantními daty nic společného,“ vysvětluje viceprezident ANB Jakub Vysocký.

Pravidelný kvartální údaj bude vycházet z dat členů Asociace nájemního bydlení. Ta sdružuje profesionální pronajímatele, kteří dohromady pronajímají kolem 60 tisíc bytů. „Klíčové bylo definovat, kdo je neplatič. Po rozsáhlé diskusi jsme se rozhodli definovat neplatiče nájemného jako člověka, který dluží na nájemném částku vyšší jak tisíc korun dobu delší než 30 dní, ale stále je nájemníkem. Do analýzy tudíž nejsou započítáni neplatiči, kteří stále dluží, ale v nájmu už nebydlí. Pokud bychom do analýzy započítali i tyto dlužníky, číslo by kumulativně rostlo, protože celá řada dlužníků svůj dluh nesplatí nikdy,“ vysvětluje metodiku Jakub Vysocký.

Kvůli potřebě porovnání vývoje počtu neplatičů v čase zapracovala ANB do analýzy i srovnávací údaj popisující meziroční vývoj. Ten říká, že v 1. čtvrtletí roku 2023 bylo v Česku 2,9 % neplatičů. „Meziroční pokles počtu neplatičů o tři desetiny procenta přičítáme zlepšení celkové ekonomické situace, poklesu inflace a vyrovnání se s energetickou krizí,“ vysvětluje za ANB Jakub Vysocký.

Výsledné číslo 2,4 % je podle zástupců ANB nižší, než je skutečnost. Většina profesionálních správců a pronajímatelů bytů se totiž velmi poctivě věnuje tzv. scoringu budoucích nájemníků ještě před uzavřením nájemní smlouvy. Následně také věnují zvýšenou pozornost pravidelným platbám nájemného a případné nedoplatky okamžitě řeší. „U individuálních pronajímatelů není vstupní scoring ani evidence plateb a případné řešení dluhů na nájemném tak důkladné. Troufáme si odhadnout, že procento neplatičů nájemného bude u tohoto typu pronajímatelů vyšší než u nás,“ vysvětluje viceprezident ANB Tomáš Kašpar. 

Problém neplatičů nájemného eskaloval na přelomu let 2022/2023, v době, kdy udeřila energetická krize a výdaje spojené s bydlením skokově vzrostly. V Česku byla i místa, kde se počet neplatičů zvýšil i trojnásobně. Asociace nájemního bydlení v souvislosti s problematikou neplatičů nájemného dlouhodobě prosazuje mezi pronajímateli a nájemníky vyvážené nájemní vztahy. Pouze takové vztahy totiž mohou přispět k větší motivaci a ochotě pronajímatelů umístit na nájemní trh větší počet bytů. “V současné době je vztah vychýlen ve prospěch nájemníka. Řešení problematiky jsme ve spolupráci s advokátní kanceláří Havel & Partners zpracovali formou paragrafovaných legislativních návrhů. Tyto návrhy podle nás účinně a společensky přijatelně zkracují a řeší především velmi dlouhý a často neúčinný proces ukončení nájemního vztahu v případě, že nájemník neplatí nájem,” doplňuje člen prezidia ANB Jan Rafaj.

Zpět na výpis