Tripartita

14. 01. 2021

Tripartita bydlení řešila koncepci, dostupné bydlení i aktuální situaci 

Tripartita bydlení projednala ve čtvrtek 14. ledna stav příprav koncepce politiky bydlení, stav příprav zákona o dostupném bydlení a také aktuální situaci na trhu. „V tuto chvíli nepřicházejí z terénu žádné signály, které by naznačovaly, že je kvůli dopadům pandemie potřeba připravit jakýkoliv legislativní zásah,“ řekla po jednání ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Tripartita bydlení složená se zástupců MMR, majitelů bytů (Asociace nájemního bydlení – ANB, Občanské sdružení majitelů domů – OSMD) a nájemníků (Sdružení nájemníků ČR) se sešla historicky podruhé. Účastníci se navzájem nejdříve informovali o vývoji aktuální situace ovlivněnou pandemií koronaviru. „Jsme rádi, že se daří vést za účasti paní ministryně pravidelný dialog mezi nájemníky, pronajímateli a státem. Společně vyhodnocujeme dopady pandemie, vzájemně se informujeme o všech důsledcích, které reálně vnímáme. A jsme v případě jakýchkoli relevantních dopadů připravení rychle a smysluplně zareagovat. Všem nám záleží na tom, aby pandemie neublížila nájemnímu bydlení, které je a bude v České republice vždy klíčové,“ řekl na jednání viceprezident Asociace nájemního bydlení (ANB) a CEO Heimstaden Czech Jan Rafaj. „Pravidelně vyhodnocujeme zpětnou vazbu od našich nájemníků a chceme být těmi prvními, kdo budou v případě nutnosti připraveni podat pomocnou ruku, případně pomohou státu k funkčním a srozumitelným opatřením“ doplňuje Jan Rafaje další viceprezident ANB a zároveň generální ředitel společnosti CPI Byty Petr Mácha.
 
Doposud relativně klidnou situaci potvrdil i předseda OSMD Milan Krček. Podle Sdružení nájemníků začínají mít potíže s penězi na nájemné lidé pracující v pohostinském průmyslu. „Paní ministryni jsem požádal o vypsání dotační výzvy na podporu bytových poraden jako v minulosti. V průběhu jarní vlny se velmi dobře osvědčily,“ řekl předseda SON Milan Taraba, který také upozornil na trend krátkodobých smluv o nájmu bytu, které vedou při případném pokračování nájmu ke stálému zvyšování nájemného, často i násobně proti obecné inflaci. Tento trend podle něho prohlubuje nejistotu u nájemců bytů, kteří své povinnosti dlouhodobě plní a nejsou a nebyli dlužníky.  Mimo situace spojené s pandemií probrala Tripartita bydlení stav příprav koncepce politiky a bydlení i stav příprav zákona o dostupném bydlení. „Jsme rádi, že na koncepci bydlení v ČR můžeme spolupracovat. Jednou z věcí, kterou ještě pro tento materiál chceme navrhnout, je bližší rozpracování řešení bydlení pro občany postrádající kompetence k bydlení,“ řekl ke koncepci předseda OSMD Milan Krček. Ministryně Klára Dostálová na jednání potvrdila termíny dokončení obou dokumentů. „Koncepci chceme předložit vládě do konce března, zákon o dostupném bydlení pak v průběhu května,“ říká ministryně Dostálová.
 
Zákon o dostupném bydlení je nyní ve fázi přípravy textu. V tuto chvíli jeho návrh počítá s tím, že text bude mít tři hlavy. „Ta první by měla být vyhrazena na přesné definování pojmů jako je např. termín dostupné bydlení nebo termín sociální bydlení. Osobně to považuji za klíčové, protože doposud nemáme v Česku tyto termíny sjednocené. Přitom na ně navazují další prvky systému jako je třeba finanční podpora. Druhá hlava se bude věnovat prevenci ztrátě bydlení a třetí podpoře výstavby družstevního bydlení,“ vysvětluje náměstkyně ministryně odpovědná za Sekci bydlení a sociálního začleňování Jana Hanzlíková. Zástupci majitelů bytů se shodli na tom, že velmi důležitá je zapojení sociálních pracovníků do celého systému. „Ta zkušenost k nám přichází ze zahraničí a jasně říká, že když může např. v případě sociálního bydlení někdo zkontrolovat, že děti skutečně odešly do školy a že dospělí odešli do práce, funguje celý systém mnohem lépe,“ vysvětluje zkušenosti ze Skandinávie viceprezident ANB Jan Rafaj. Další schůzka Tripartity bydlení by měla proběhnout nejpozději začátkem května ještě před předložením zákona o dostupném bydlení do vlády. „Jsem moc ráda, že se členové Tripartity bydlení aktivně na tvorbě zákona podílejí a rozhodně počítáme s tím, že do vlády půjde materiál, který bude mít podporu majitelů bytů i zástupců nájemníků,“ uzavírá ministryně Klára Dostálová.

                                                                                   (zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR)

Zpět na výpis